ASBESTITYÖT

Oy Retama Ab:n työntekijät ovat suorittaneet asbestinpurku kurssin ja suoritamme asbestitöitä aliurakointina.